Wat als het VCA diploma geen optie is?

Op de werkvloer bevinden zich verschillende medewerkers, waaronder personeel die in het bezit moeten zijn van een diploma basisveiligheid (BVCA). Dit om de veiligheid op de werkvloer te kunnen waarborgen van zichzelf en derden. De opleiding tot BVCA is niet voor een ieder personeelslid haalbaar. Denk hierbij aan dyslexie, taalachterstand, autisme of leerproblemen. Gelukkig is er een erkend alternatief. Agrolin Advies en Service heeft een warme samenwerking met KOM, zij regelen trainingen en examens voor het SWB veiligheidscertificaat. Lees hieronder meer over KOM en de SWB opleidingen!

KOM helpt mensen die het nodig hebben.

KOM is een opleidingsinstituut dat mensen met lees- en leerproblemen helpt om een veiligheidscertificaat te halen. Niet VCA-B, maar het geadviseerde alternatief SWB. Anders dan bij VCA-B kan SWB op een eigen leerniveau en op eigen tempo gevolgd worden. KOM verzorgt de online cursus en het examen. 98% van onze cursisten slaagt!

Maak kennis met Lianne.

Lianne de Vos – KOM-meet

KOM is opgericht door Lianne de Vos. Lianne heeft jaren gewerkt als re-integratieconsulent en jobcoach. Ze begeleidde met name mensen die praktijkonderwijs hebben gevolgd. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat men handig is en vooral leert door te doen en te zien. Echter, soms is het nodig om theorie bij te spijkeren. Bijvoorbeeld om het veiligheidscertificaat VCA-B te halen. Voor mensen die moeite hebben met leren en lezen kan dat een drempel zijn om aan de slag te kunnen. Precies daarom heeft Lianne KOM opgezet.

Het zit in de aard van Lianne om anderen te helpen. Dat heeft ze altijd gedaan. Met haar positieve levenshouding en haar inlevingsvermogen stelt ze mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op hun gemak. Ze geeft hen het zelfvertrouwen en de rust die nodig zijn om een doel te bereiken.

Wat is SWB?

SWB staat voor Start Werk & Blijf veilig. Dit bedrijf heeft een cursus ontwikkeld die zowel geheel online als deels on- deels offline gevolgd kan worden. Dit als alternatief voor het VCA-B certificaat. Het doel was om mensen die moeite hebben met leren of lezen toch in staat te stellen om een veiligheidscertificaat te halen. Daarvoor heeft SWB leerprogramma’s ontwikkeld die op verschillende niveau gevolgd kunnen worden.

5 redenen voor KOM

  • 300+ opleidingsvideo’s op verschillende niveaus
  • Speciaal voor mensen met autisme, ADHD en een taalachterstand
  • 98% slaagt
  • Gespecialiseerd in de schoonmaak-, zorg-, groenvoorziening- en schoonmaakbranche
  • Binnen één dag SWB-gecertificeerd