Wat als het VCA diploma geen optie is?

Op de werkvloer bevinden zich verschillende medewerkers, waaronder personeel die in het bezit moeten zijn van een diploma basisveiligheid (BVCA). Dit om de veiligheid op de werkvloer te kunnen waarborgen van zichzelf en derden. De opleiding tot BVCA is niet voor een ieder personeelslid haalbaar. Denk hierbij aan dyslexie, taalachterstand, autisme of leerproblemen. Gelukkig is …

Waarom heeft een ZZP’er geen risico inventarisatie? 5 tips

De meeste mensen weten wel, dat als je personeel hebt, een Risico Inventarisatie & Evaluatie een verplicht onderdeel is, opgelegd vanuit de arbowetgeving. Binnen mijn netwerk zijn er gemiddeld genomen best wat incidenten waarvan men achteraf zegt; “daar zijn we goed mee weggekomen”. Maar wat nou als je niet goed wegkomt? In deze blog kijk …