Wat als het VCA diploma geen optie is?

Op de werkvloer bevinden zich verschillende medewerkers, waaronder personeel die in het bezit moeten zijn van een diploma basisveiligheid (BVCA). Dit om de veiligheid op de werkvloer te kunnen waarborgen van zichzelf en derden. De opleiding tot BVCA is niet voor een ieder personeelslid haalbaar. Denk hierbij aan dyslexie, taalachterstand, autisme of leerproblemen. Gelukkig is …