RI&E en Arbo-wet

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Arbo-wethandyman-151827

Als werkgever heeft u zorgplicht. U moet een veilige en gezonde werkomgeving bieden voor uw personeel. U dient daartoe ook een beleid te voeren. Ook staat er in de Arbo-wetgeving vermeld dat iedere werkgever met personeel (ook als u personeel inhuurt) verplicht is een Risico Inventarisatie & Evaluatie te hebben.

Agrolin ondersteunt ondernemers bij het creƫren van die veilige en gezonde werkomgeving.

Hoe doen we dit?

Door samen met u en uw preventiemedewerker de risico’s te inventariseren en evalueren van uw organisatie. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op, waarmee u met uw medewerkers aan de slag kunnen om de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie te optimaliseren.

Wat levert dit op?

 • Tevreden medewerkers
 • Gevoel van veiligheid
 • Positief imago van uw organisatie (=gratis reclame)
 • Betere kwaliteit van uw product / dienst
 • Verzuim reductie (minder ziekte / ongevallen)
 • Minder verloop van personeel
 • Minder schadeclaims door ongevallen / beroepsziekten
 • Geen of lagere boetes van Inspectie SZW (vroegere arbeidsinspectie)

Wat kost het?

 • Tijd (inzet preventiemedewerker)
 • Ondersteuning van Agrolin
 • Indien nodig; Toetsing door een kerndeskundige
 • Uitvoering plan van aanpak; aanpassingen afhankelijk van de uitkomst van de RI&E

De daadwerkelijke kosten hangen af van uw wensen. Agrolin levert maatwerk. Samen bekijken we uw behoefte aan ondersteuning bij de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak.

Arbo-wet

watt-leader-2867861.jpg

In de Arbo-wet (Arbeidsomstandighedenwet) staat onder andere dat u een Risico Inventarisatie & Evaluatie moet uitvoeren.

Uiteraard is dat niet het enige wat er in deze wet beschreven staat. U dient zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Door de RI&E uit te voeren voldoet u voor een groot gedeelte aan de eisen beschreven in de Arbo-wet.

Toch zijn er een aantal belangrijke thema’s waarvan u geacht wordt deze te kennen en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan;

 • Het voeren van een beleid
 • Voorkomen van ongevallen
 • Voorlichting en onderricht
 • Melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Voorkomen van gevaar voor derden
 • Deskundige bijstand
 • Arbeidsgeneeskundig onderzoek
 • Toezicht
 • V&G plan bij risicovol werk

Naast de Arbo-wet, is er ook het Arbo-besluit en de Arbo-regeling, waarbij e.e.a. verder uitgediept is. Agrolin kan u bij Arbo zaken adviseren en ondersteunen, mede door de inzet van een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK).