Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf  inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In de meeste gevallen is dit iemand binnen het bedrijf die de functie van preventiemedewerker naast zijn / haar normale taken op zich neemt. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

De nieuwe Arbowet stelt dat de rol van de preventiemedewerker duidelijker moet zijn. Daarbij moet de preventiemedewerker in ieder geval voldoende kennis en ervaring hebben om zijn / haar rol goed uit te kunnen voeren.

Kennis vergaren? Klik dan op onderstaande link om de E-learning te volgen van Stigas.

Home

construction-646918_1280.jpg