CO2-sectorinitiatief Groen-, Grond, & Infra

Als adviesorgaan binnen de groen, grond & infra sector begeleid Agrolin bedrijven naar hun certificering conform CO2-prestatieladder. Voor niveau 1 t/m 3 is het van belang dat bedrijven deelnemen aan een keteninitiatief. Agrolin wil haar klanten de mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en het keteninitiatief regionaal te houden.

Inhoud programma

Tweemaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd van 11.00 tot 13.30 uur. De bijeenkomst vindt steeds op een andere locatie plaats, bij een van de deelnemende bedrijven of op uitnodiging bij een mogelijke leverancier. Het doel hiervan is bij elkaar op het bedrijf kijken en daarbij in gesprek te gaan over hoe men op het betreffende bedrijf om gaat met het reduceren van CO2. Elke bijeenkomst is er ook een gastspreker aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld een leverancier zijn, een afnemer o.i.d.

11.00 uur Koffie en bedrijfspresentatie

11.30 uur Rondleiding bedrijf

12.00 uur Gastspreker + lunch

13.00 uur Discussiëren

13.30 uur Afronding

Het programma is gericht op het onderwerp “brandstof”. Dit onderwerp veroorzaakt in de Groen, Grond & Infra sector de meeste CO2-uitstoot.

Doel

Het doel van dit keteninitiatief is gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om CO2 te reduceren en brandstofverbruik te verminderen (met 10% in de eerste 3 jaar). Met elkaar gaan we op zoek naar alternatieven en zoeken we zaken uit omtrent;

  • Biodiesel
  • Waterstof
  • Elektrische machines / gereedschappen
  • Terugdringen verbruik / personeel voorlichten
  • Werkprocessen
  • Transport
  • Afval
  • Banden
  • etc…

Vanuit de discussie worden afspraken gemaakt omtrent het vervolg. Tevens worden afspraken gemaakt (acties) en wordt gekeken of bepaalde ideeën kunnen worden uitgevoerd in de praktijk.

Voor wie?

Het sectorinitiatief van Agrolin is bedoeld voor bedrijven die bezig zijn hun CO2 prestatieladder certificering te behalen of al in bezit hebben. Wil je hiermee aan de slag, neem gerust contact op.